Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte Jelgavā svin 50 un aicina uz salidojumu

30.martā LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte aicina ekonomikas, vadībzinātņu un sociālo zinātņu absolventus satikties Jelgavā un kopīgi svinēt fakultātes 50 gadu jubileju.

Savas darbības gados bijušās Lauksaimniecības ekonomikas, Ekonomikas un Sociālo zinātņu fakultātes, kas šobrīd veido vienu – Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāti (ESAF) -, sagatavojušas vairāk nekā 11 tūkstošus absolventu, un pašlaik tā ir viena no LLU vadošajām fakultātēm.

Lai gan ekonomikas augstākās izglītības aizmetņi Jelgavā veidojušies krietni agrāk Lauksaimniecības fakultātes ietvaros, par ESAF aizsākumiem tiek uzskatīts 1968. gads, kad toreizējā Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā tika izveidota Lauksaimniecības ekonomikas fakultāte. Sākotnēji fakultātē studēja topošie lauksaimniecības ekonomisti, bet vēlāk, pielāgojoties darba tirgus vajadzībām, attīstītas studiju programmas vadībzinātnēs un paralēli bijušajā Sociālo zinātņu fakultātē studējošajiem nodrošinātas studijas socioloģijā un publiskajā pārvaldē.

Šobrīd fakultāte īsteno studijas ekonomikā, vadībā un socioloģijā visos augstākās izglītības līmeņos – pamatstudijās, augstākā līmeņa studijās un doktorantūrā. Turklāt fakultātes docētāji ir aktīvi zinātniskajā pētniecībā un piedalās starpdisciplināros bioekonomikas pētījumos, specializējas teritoriju ilgtspējīgas attīstības iespēju izpētē, ražošanas procesu efektivitātes un uzņēmumu konkurētspējas pētījumos.

“Fakultāte ir stabilās pozīcijās dzīvības zinātņu un tehnoloģiju universitātes sastāvā, kas mums dod iespēju attīstīt sociālo zinātņu spektru, taču nākotnes izaicinājums ir šīs varēšanas un gribēšanas pierādīšana. Spēja ne tikai sekot līdzi laikam, bet arī to virzīt un paredzēt nākamo soli. Šodien mēs varam būt lepni, ka mūsu fakultāte studējošo skaita ziņā ir viena no vadošajām fakultātēm universitātē, un studējošie veido 23% no visa LLU studējošo skaita. Zinātnē mēs spējam būt aktīvi un varam konkurēt Eiropas mērogā par projektu piesaisti, līdz ar to šobrīd projektu piesaistītie līdzekļi ir mērāmi 1,5 milj. EUR apmērā. Varam lepoties ar mūsu absolventiem, kuri mūs atbalsta un arī veido mūsu fakultātes aizmuguri, lai varam teikt, ka mēs spējam iedot zināšanas, prasmes un kompetenci, kas veido augsti izglītotu personību,” stāsta ESAF dekāne Andra Zvirbule.

Absolventi 30. martā aicināti ierasties Jelgavā no plkst. 13.00, kad apskatei būs pieejama Jelgavas pils un bijušās Lauksaimniecības ekonomikas un Sociālo zinātņu fakultātes telpas (Lielā iela 2, Jelgava). Savukārt no plkst. 14.30 sāksies absolventu reģistrācija tagadējā fakultātes mājvietā – Svētes ielā 18, kur norisināsies arī citas salidojuma aktivitātes un tikšanās ar mācībspēkiem un bijušajiem studiju biedriem. Salidojuma oficiālā atklāšana ar uzrunām un sveicieniem plānota plkst. 16.00, turklāt plkst. 17.00 īpašu jubilejas sveicienu sagatavojuši studenti.

Atzīmējot 50 gadu jubileju, fakultātē sagatavotas 2 nozīmīgas grāmatas “Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte: docētāju devums Latvijai”, kas veltīta bijušo darbinieku un docētāju piemiņai, un “Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte ½ no 100”, kas veltīta absolventiem, studējošajiem, mācībspēkiem un darbiniekiem. To atvēršana norisināsies plkst. 17.30 salidojuma laikā.

Pirms salidojuma absolventi aicināti reģistrēties, izmantojot saiti https://ej.uz/ESAF50gadi. Sazināties ar salidojuma organizatoriem var pa tālruni 63020248 vai sūtot e-pasta vēstuli esafdek@llu.lv.

Iesaki šo rakstu citiem!
loading...
loading...

Pievienot komentāru